Walking Heads: On the Secret Fantasy of Being an Exception

walking-headsWalking Heads: On the Secret Fantasy of Being an Exception
by Antonie Ladan
Other Press, New York, New York: 2005
Original title: Het wandelend hoofd.  Over de geheime fantasie een uitzondering te zijn

amazon-buy-icon Buy from Amazon